Lunds kommun

Studie- och yrkesvägledare/Career Advisor ISLK

Job description/Arbetsuppgifter

 

Arbetsuppgifter

Som studie- och yrkesvägledare på ISLK stöttar du eleverna att besluta om vidareutbildning på gymnasiet. Du ansvarar för information om vidare studier, utbildningsvägar och yrkesval, individuell/gruppvägledning och andra aktiviteter som hjälper eleverna i deras process. Du har ett nära samarbete med biträdande rektorn, MYP-koordinatorn, lärarna, elevhälsoteamet, eleverna och deras föräldrar och Gymnasieantagningen i Lunds stad. Det är önskvärt att du har erfarenhet av vägledning i en internationell kontext, vägledning av elever från IB MYP-programmet till IBDP samt mot de svenska gymnasie-programmen.

 

Job description

As a career advisor at ISLK you support the students in their process of deciding on their further education at upper secondary school. You are responsible for planning information, individual/group guidance and other activities that helps the students in their process. You work closely with the Vice principal, MYP coordinator, teachers and the Learning support team, as well as the students and their parents and Gymnasieantagningen in the City of Lund. It’s desirable that you have experience in career advising in an international context, guiding students from the IB MYP programme to IBDP, as well as towards the Swedish gymnasium programmes.

 

Qualification and experience

Kvalifikationer

• Kandidatexamen i studie- och yrkesvägledning/Examen från Studie- och yrkesvägledare programmet.

• Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.

 

Krav

• God kommunikations- och samarbetsförmåga.

• Förhållningssätt och färdigheter för en internationell och mångkulturell miljö.

• Professionell, strukturerad och stödjande i arbetet med elever, föräldrar, skolpersonal och Gymnasieantagning.

• Ha förtroende för elevernas förmåga och se till elevernas bästa.

• Intresse för att arrangera aktiviteter som breddar elevernas kunskaper om arbetsmarknaden och olika yrken.

• Intresse för att anpassa och utveckla yrkesvägledningen vid ISLK för att passa verksamhetens specifika behov.

• Hålla dig uppdaterad om utbildningar och arbetsmarknad.

• Utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i arbetsspråket engelska.

Ansökan måste skrivas på engelska för att kunna beaktas.

Anställningen inleds med en provanställning på 6 månader. 

 

Vi kommer att arbeta fortlöpande med urvalsprocessen och intervjuer kan ske innan ansökningstiden har löpt ut. 

 

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret. 

 

Qualifications

Bachelor of Arts in Study and Career Guidance/Examen från Studie- och yrkesvägledare programmet. Fluent in Swedish and English.

 

Requirements

Strong communication and collaboration skills

Attitudes and skills for a cross culture Environment. Be a professional, structured and supportive member of the staff for the students. Have faith in the student’s ability and look out for their best interest. Interest in arranging lessons and other activities that widen the students’ knowledge about the labour market and different professions. Interest in adjusting and develop the career guidance at ISLK to fit their specific needs. Keeping yourself up to date about education and the labour market. Excellent oral and written communication skills in the working language English.

 

The application must be written in English to be considered.

 

The position may start with a probation time of 6 months. After the agreed period of time the position will be turned into a permanent position, if agreed by both parties. 

 

We will work with a continuous selection in the recruitment process and interviews might be conducted before the application period has expired. 

 

To work with children or students in a preschool or school setting, you need to be able to present a verifiable extract from the criminal record database. 

 

Our offer to you

  • A true international setting with colleagues and students from all over the world
  • A stimulating work environment with motivated students
  • A knowledgeable, caring, supportive and professional team of colleagues
  • Continuous professional development of high quality, both inside and outside of school, nationally, as well as internationally
  • Well-equipped and resourced facilities in a beautiful environment
  • A supportive, knowledgeable and approachable leadership team and learning support team

As an employee in Lund Municipality, you are offered a range of benefits focused on balance, support, and health. Lund Municipality is a large organization with many opportunities for employee development. As an employee, you also gain access to our benefits portal where you can easily view and manage your benefits

 

This is what we give you as an employee

 

About Us

ISLK - International School of Lund is an IB World School authorized to teach the IB Early Years Programme, Primary Years Programme and the Middle Years Programme. The school works in close collaboration with Katedralskolan where the IB Diploma Programme is offered. ISLK is a growing school and has approximately 420 students at the moment. More information about the school can be found at: www.lund.se/islk

 

ISLK is a part of or Administration Education with approximately 1200 employees We equip students for the future - with the aim that each student should reach their full potential as a human being and citizen.

 

In order to work with children or students in a preschool or school setting, you need to be able to present a verifiable extract from the criminal record database.

 

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Deltid

Lön: Månadslön

Tillträde: 2024-08-15 eller så snart som möjligt

 

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2024-08-04

Referensnummer

2024/722

 

Kontaktperson(er)

Maria Heiner, maria.heiner@lund.se0766-310473

 

Facklig(a) företrädare

Sveriges lärare, Robert Jivegård, robert.jivegard@lund.se0729-915233

 

 

Ansök nu 

 

Sista ansökningsdag : 4 augusti . Arbetsort : Lund

Kategorier : Studie- och yrkesvägledare


Senaste jobben från Lunds kommun

Alla jobb hos Lunds kommun

Liknande jobb Studie- och yrkesvägledare/Career Advisor ISLK