Klippans kommun 2 st lediga jobb hos Klippans kommun

Alla jobb hos Klippans kommun

Visar annonser 1 till 2


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Klippans kommun

Kommunfakta

Snabbfakta om


Klippans kommun:

Landareal: 376 km²
Invånarantal: ca 16 600
Centralort: Klippan
Skattesats: 20:01
(lägre tredjedelen i Skåne)

Karta över Skåne med Klippans kommun markerat

Klippans kommun

Klippans kommun ligger i det expansiva nordvästra Skåne. Inte minst de senaste årens befolkningstillväxt visar på det gynnsamma läget. Inom en radie på tio mil bor drygt två miljoner människor. God tillgång till väg- och järnvägsnät gör att Klippans kommun faktiskt har "nära till det mesta".Klippans kommun är genom sitt geografiska läge något av ett center för transport och logistik men också utbildning.

Vår gymnasieskola är inte bara en skola för Klippanungdomar. Ca 60 % av eleverna på gymnasieskolan kommer från kringliggande kommuner. Bidragande till detta är, förutom en allmänt väl ansedd gymnasieskola, bland annat de mer nischade inriktningarna för naturbruksgymnasiet med exempelvis häst- och hundprogram, golfgymnasiet med riksintag samt lite ovanliga program såsom flygmekanikerprogrammet.

Kommunen präglas mycket av Söderåsen och Rönneå med sina biflöden Bäljaneå, Pinnån mfl. Rönneå som flyter genom hela kommunen skapar fantastiska naturmiljöer. Söderåsens nationalpark med sitt stora bokskogsbestånd ger en inramning av kommunen och tyngd åt benämningen "ekokommun".

Näringslivet i kommunen är, även om transport och logistik på grund av det geografiska läget givetvis är ganska omfattande, mycket differentierat både vad gäller storlek på företag och branscher.